สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี

 


   สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี

 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง  เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง  ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( สัมภาษณ์)
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( สัมภาษณ์)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( สัมภาษณ์)
 • ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
 • ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและกำหนดวันสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข )
 • ผู้สมัครโปรดทราบ
 • ประกาศคณะกรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และความโปร่งใสในการสอบแข่งขัน
 • ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๔


  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้  ( เพิ่มเติม )